Polityka prywatności i regulamin

REGULAMIN AIRPORT-TRANSPORT.BE

Wykonawca usługi transportowej i klient

1.1 Wykonawca usługi transportowej

Luna-Tic
Damian Kretowicz

Roca Trans
Pawel Bil


1.2 Klientem, poniżej pasażerem, jest osoba korzystająca z serwisu oferowanego przez wykonawcę usługi transportowej.2. Rezerwacja2.1 Pasażer może zarezerwować swój przejazd poprzez system online lub poprzez maila. W szczególnych przypadkach (braku dostępu do Internetu) istnieje możliwość dokonania rezerwacji dzwoniąc pod numer Airport-Transport  lub wysyłając smsa.

2.2 W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż 24 godziny przed przejazdem, klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, natomiast, jeżeli anulacja nastąpi w okresie mniejszym niż 24 godziny od przejazdu, koszty przejazdu zostaną doliczone do kolejnego zamówienia.

2.3 Tylko i wyłącznie zamówienia potwierdzone przez wykonawcę usług transportowych poprzez maila lub w trakcie rozmowy telefonicznej są uważane za ważne. Rezerwacje niepotwierdzone przez Airport-Transport nie są uważane za ważne i wykonawca usług transportowych nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

2.4 W momencie składanie rezerwacji klient ma obowiązek poinformowania, jeżeli do zrealizowania przejazdu potrzebny jest fotelik lub foteliki dla dzieci (należy zdefiniować rozmiar fotelika/ków).

2.5 Pasażer ma obowiązek poinformować wykonawcę usługi transportowej o zmianach adresu odbioru lub dostarczenia.

2.6 W celu poprawnego wykonania usługi transportowej pasażer ma obowiązek podać właściwy numer telefonu oraz adres mailowy, pod którym można się z nim kontaktować. Wykonawca usługi transportowej nie będzie udostępniał danych osobowych pasażerów osobom trzecim zgodnie z dyrektywą  Uni Europejskiej.

3. Odbiór pasażera

3.1 W wykonywaniu usługi transportowej nie obowiązuje żaden uprzednio zdefiniowany plan, jest to dostosowane do dokonanych rezerwacji (adresy, ilość pasażerów) warunków drogowych (czas przejazdu) oraz lotów (czas wylotu, czas przylotu).

3.2 Odbiór pasażera następuje o czasie zdefiniowanym w potwierdzeniu wysłanym przez wykonawcę usług transportowych oraz pod adresem podanym przez pasażera. Czas odbioru może różnić się od podanego w potwierdzeniu o +/- 10 minut w zależności od natężenia ruchu drogowego.

3.3 Wykonawca usługi transportowej będzie oczekiwał na pasażera na parkingu przy wyjściu z lotniska. Po wylądowaniu samolotu kierowca skontaktuje się z pasażerem w celu poinformowania o dokładnej lokalizacji samochodu. W przypadku opóźnienie samolotu pasażer nie jest obciążanym żadnymi dodatkowymi kosztami za przejazd, godzina odbioru dostosowana jest to realnego czasu przylotu samolotu.

3.4 W przypadku transportu na lotnisko, samochód czeka na pasażera do 10 minut po podanym czasie odbioru. Jeżeli pasażer chce opóźnić godzinę wyjazdu musi uzgodnić to bezpośrednio z kierowcą, jednak uzależnione jest to od zdefiniowanej trasy (czy są dodatkowi pasażerowie do odebrania) – dodatkowe koszty mogą zostać naliczone przez kierowcę, o czym pasażer zostanie poinformowany w czasie rozmowy.

3.5 Wykonawca usługi transportowej może odmówić przewozu dziecka/dzieci, jeżeli nie został poinformowany o tym w trakcie zamawiania transportu, chyba ze pasażer odpowiedni fotelik samochodowy dostosowany do wieku i wagi dziecka.

3.6 Kierowca może odmówić przewozu pasażera niezdolnego do podroży. Kierowca może odmówić przewozu pasażera będącego pod wpływem alkoholu lub środków halucynogennych, oraz jeżeli jego ubrania i/lub bagaż są bardzo brudne, jeżeli w bagażu znajdują się substancje niebezpieczne (kwasy, substancje radioaktywne, substancje wybuchowe).

3.7. Kierowca może odmówić przewozu pasażera, jeżeli posiada on niestandardowy bagaż, który nie był zadeklarowany w trakcie rezerwacji, a kierowca nie ma miejsca.

4. Transfer4.1 Wykonawca usługi transportowej ma prawo do zmian czasu odbioru, o czym poinformuje pasażera/ów przed planowanym czasem odbioru.

4.2 Jeżeli wykonawca usługi transportowej nie jest w stanie jej wykonać z przyczyn zależnych od niego <a przewóz został potwierdzony> Airport Transport pokryje koszty transportu na lotnisko.

4.3 Wykonawca usługi transportowej nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia, wynikające z uwarunkowan niezależnych od wykonawcy usługi takich jak: warunki drogowe, wypadkowi, warunki pogodowe, katastrofy lub uszkodzenia wynikających z przyczyn, breitling repliki zegarków na które wykonawca usługi nie ma wpływu. Znając te warunki wcześniej wykonawca usługi może zaproponować wcześniejszy czas odbioru.4.4 W trakcie przewozu pasażerowie objęci są międzynarodowym ubezpieczeniem od wypadków.5. Płatność 5.1 Płatność dokonywane jest po zakończeniu przewozu gotówką bezpośrednio kierowcy.

© Copyright 2012 Airport Transport | All Rights Reserved
Designed & Developed AS-C, insidedreams